ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงโควตาภูมิภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงโควตาภูมิภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่2)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<

Prince of Songkla University Announcement Admission of Overseas Senior High School Graduates , Academic Year 2024 (Round 2)

Read more <<