รอบ3

โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 Admission

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ลิงก์สมัคร https://student.mytcas.com
รายละเอียด https://link.psu.th/HNwud