ลงเว็บTCAS67(2ศรปริม)-Recovered

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567 (ผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567 (ผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://link.psu.th/vFtGb